Calculeren op Afstand

Vanaf 2014 kan ik voor u calculeren op afstand. Inmiddels zijn calculatie centra niet meer weg te denken. Voor uitbreiding de capaciteit van uw calculatie centrum stel ik mij beschikbaar. U zorgt voor een externe aanlog faciliteit en duidelijke Service Level afspraken en ik zorg voor extra capaciteit.

Breder dan calculeren

De dienstverlening strekt zich verder dan calculeren alleen. Voor het gehele traject op de receptievloer stel ik mij beschikbaar, van het eerste contact met de klant, schade opname, voorcalculatie, dossieropbouw, inplannen, bestellen van de benodigde onderdelen en begeleiding tijdens het schadeherstelproces. tot aan de eindcalculatie en facturatie.

Schadeopname op locatie

Schadeherstel bedrijven:
Om aan de wensen van de hedendaagse opdrachtgevers te kunnen voldoen kan er schade opgenomen worden op locatie Voor uw opdrachtgevers ( fleetowners en bedrijven met een groot leasewagenpark ) zijn hun personeelsleden natuurlijk kostbaar. De situatie komt u wellicht bekend voor: Een lessee heeft schade aan zijn of haar auto maar kan niet de tijd vinden om een bezoek aan uw schadeherstelbedijf te brengen om de schade op te laten nemen. Een bezoek aan het autoschadeherstelbedrijf voor het laten opnemen van de schade en maken van de reparatie afspraak kost deze klanten per slot van rekening in de regel al gauw een uur van hun kostbare tijd. Om toch een schade in beeld te kunnen krijgen zodat deze ingepland en voor voorgecalculeerd kan worden is het mogelijk om schade op locatie op te laten nemen.

Fleetowners en leasemaatschappijen
Een schadevrij wagenpark vergt veel tijd en inspanning. Prettig voor u om te weten dat de schade opname uitbesteedt kan worden. Het is ook mogelijk om het volledige wagenpark onder de loep te nemen.

pure car support