WAAROM EEN FREELANCER

In de huidige autoschade herstel markt die op dit moment weinig groei laat zien, en de afnemende marges aan de orde van de dag zijn is het van essentieel belang om het personeelsbestand efficiënt samen te stellen. Uit de praktijk blijkt dat dit bij ziekte, vakantie en/of openstaande vacaturen “lastig” kan worden en zorgt voor een onplezierige druk op de ketel maar bovenal kan dit serieuze conseqeunties hebben voor uw omzet. Als er minder gecalculeerd kan worden vanwege capaciteitsgebrek kan dit u meer kosten dan dat u in eerste instantie denkt. Immers, als er geen schade rapport is gemaakt zijn er meestal ook geen onderdelen en werkorder in huis. Dit gaat ten koste van de efficientie binnen uw bedrijf en kost u dus direct geld. Laat geen schade opdrachten liggen zolang het schade aanbod strekt! Wellicht is het ook interessant om van buitenaf een opinie te krijgen over uw huidige calculatiegedrag. MSR Schademanagagement Support kan u ook adviseren op dit gebied en eventueel een verbeter traject met u opzetten. Omzet en resultaat verbetering gegarandeerd.

Verzekeraars en opdrachtgevers hebben steeds meer wensen met betrekking tot de wijze van aanbieden van een schaderapport en/of factuur. Schade rapporten vragen om veel meer aandacht met betrekking tot de kwaliteit van het rapport en de onontbeerlijke fotoset Iedere verzekeraar/opdrachtgever stelt zijn eigen procedure op. Schade dossiers kunnen niet langer weken op zich laten wachten en dienen in de regel binnen enkele dagen afgehandeld te worden.

Als u de hierboven beschreven situatie herkent, zit u op de juiste website. Wellicht is een freelance calculator voor u de juiste tijdelijke oplossing. Zo kunt u uw personeelsbestand efficiënt houden zonder achterstanden in de afhandeling van uw administratie op te hoeven lopen. U kunt een beroep doen op mijn dienst verlening tegen een uurtarief. Minimale opdracht periode is 4 uur tenzij er afwijkende afspraken zijn voor Calculeren Op Afstand.

pure car support