Voorwaarden

Tarieven en planning

Voor de tarieven, condities en planning word u verzocht telefonisch contact op te nemen.
06-291.56.458

Verklaring Arbeidsrelatie

Uiteraard ben ik voorzien van een VAR verklaring.
Zekerheid voor u als opdrachtgever omtrent de inhouding van loonheffing en afdrachtpremie werknemersverzekeringen.

Leveringsvoorwaarden en condities

Onder constructie.

pure car support